• Home
  • Beleidsplan
  • Doneren
  • Gebedstijden Alkmaar
  • Activiteiten
  • Galerij
  • Facebook
  • Archief
  • Contact

Beleidsplan

Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, werkzaamheden/activiteiten en geeft inzicht in de
werving en het beheer van de giften en donaties. Het plan is opgesteld i.k.v. de ANBI-regeling en zal
jaarlijks worden geactualiseerd.